bannar

Charakterystyka grup

- dla osób po kursie "0" lub po warsztacie wprowadzającym

2 - po roku praktyki

3 - po dwóch - trzech latach praktyki

zaawansowana*- cykl zajęć z Ewą Wardzałą dla nauczycieli i osób po dwóch latach praktyki. Terminy podane w zakładce Wydarzenia
Vinyasa*- joga dynamiczna, młodzież w wieku 13-18 lat oraz osoby dorosłe praktykujące
Zazen - medytacja