bannar

Kim Jestem? Dziecko czy dorosły? Symbioza czy autonomia? – podwójne ustawienia tożsamości

Kim Jestem? Dziecko czy dorosły? Symbioza czy autonomia? – podwójne ustawienia tożsamości

Nasze poczucie “dorosłości” lub bycia “dzieckiem” jest proporcjonalne do świadomego kontaktu z tym, kim naprawdę jesteśmy.


Kim Jestem? Dziecko czy dorosły? Symbioza czy autonomia?

podwójne ustawienia tożsamości

Szczecin 9 – 10 wrzesień 2017

 

Nasze poczucie “dorosłości” lub bycia “dzieckiem” jest proporcjonalne do świadomego kontaktu z tym kim, naprawdę jesteśmy. Najczęściej poszukujemy miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, bycia widzianym, czy spokoju - w innych ludziach (rodzicach, małżonkach, partnerach), w pracy, finansach, uzależnieniach, transcendencji itp...

Ustawienia Tożsamości umożliwiają nam zobaczenie, jak nadaremnie czekamy, żeby ta “dorosłość” nadeszła z zewnątrz i kiedy nasza uwaga uwalnia się od tej nadziei, mamy przestrzeń, aby odkryć, co już jest - że nasza prawdziwa natura jest źródłem tego, na co tak długo i bezowocnie czekaliśmy. Odkrywamy, że już jesteśmy w domu, że już jest obfitość, spełnienie, kompletność.

Z tym, do jakiego stopnia jesteśmy dorośli – czyli prawdziwie autonomiczni, nierozerwalnie wiąże się zjawisko traumy, czyli trudnych i bolesnych doświadczeń z własnego życia oraz uczuć przejętych z poprzednich pokoleń. Odkrywając co do nas należy, a co nie jest/nie było naszym udziałem, możemy podjąć kroki ku spotkaniu się ze sobą w tych bolesnych miejscach, tak aby one mogły „dorosnąć” – być najpierw bezwarunkowo przyjęte i dożyte, a potem by mogły swobodnie się rozwijać.

Stopniowo wychodzimy z symbiotycznych uwikłań (zależności symbiotycznych, które należały do czasów bycia dzieckiem), i stawania się prawdziwie autonomicznym (niepowielania tego, co inni nam przekazali jako „prawdy”  i podejmowanie działań „własnego autorstwa”).

 

Będziemy pracować z okresem od poczęcia, poprzez narodziny do około pierwszego roku życia, ponieważ w tym właśnie czasie kształtują się nasze najgłębsze wzorce relacyjne (symbiozy, a potem też autonomii), które są fundamentem wszystkich późniejszych relacji.

Oferowana metodologia jest mocna; i proszę głęboko rozważyć swoją gotowość udziału w zajęciach i wzięcia osobistej odpowiedzialności za własny rozwój.

W przypadku udziału w warsztacie obecność jest wymagana na całości zajęć - warsztat. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeczytaniem i zgodą na powyższe warunki wzięcia udziału w zajęciach.

 

Osoby, które nie pracowały jeszcze z Kamą proszone są o zarezerwowanie jednorazowej półgodzinnej sesji (koszt 60 zł) najpóźniej kilka dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

PRAKTYKALIA

 

Data: 

sobota – godz. 10:00-19:00

niedziela – godz 10:00 – 18:00

 

Miejsce:

Szkoła Jogi Ałły Raginis

Monte Cassino 18 A

Szczecin

allajoga.pl

 

Prowadząca:

Kama Korytowska

 

Koszt: warsztatu:

550 zł. praca własna - podwójne ustawienie opierające się na najnowszej "technologii" ustawień, gdzie praca własna kondensuje i intensyfikuje podejmowany temat.

320 zł. uczestnictwo

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kontakt@allajoga.pla zaliczkę w wysokości 100 zł. przelać na konto Szkoły Jogi Ałły Raginis:

BZ WBK 84 1500 1722 1217 2009 8468 0000

 

Zapraszamy!