bannar

Regulamin korzystania z zajęć w Szkole Jogi

Regulamin korzystania z zajęć w Szkole Jogi

Regulamin korzystania z zajęć w Szkole Jogi

.


  • Wykupienie karnetu na zajęcia jogi jest swoistą umową między uczestnikiem zajęć i szkołą jogi.
  • Cena karnetu jest określona w cenniku szkoły.
  • Karnet miesięczny na 8 wejść jest ważny przez miesiąc czasu od daty do daty (np. od 4.01 do 3.02)
  • W przypadku dłuższego miesiąca uczestnik może wykorzystać karnet wcześniej lub „rozciągnąć” karnet na 5 tygodni.
  • Osoba prowadząca zapewnia prowadzenie zajęć jogi wg rozkładu zajęć Szkoły Jogi lub zapewnia kompetentne zastępstwo.
  • Polecamy uczestnictwo w stałych godzinach i na stałym poziomie zaawansowania. W razie konieczności uczestnik może zmieniać grupę.
  • W przypadku nieobecności z powodu choroby i po powiadomieniu smsem lub telefonicznie Szkołę, uczestnik ma możliwość odrobić maksymalnie dwa zajęcia, pod warunkiem wykupienia następnego karnetu.
  • Jeżeli nieobecność z powodu choroby trwa dłużej niż tydzień nie ma możliwości odrobienia większej ilości zajęć.
  • Z powodu wyjazdu na urlop odrabianie nieodbytych zajęć nie będzie brane pod uwagę.

 

Prosimy o przestrzeganie wspólnych zasad, dziękujemy za zrozumienie.