bannar

Ałła Raginis

 

Praktykę jogi rozpoczęła ponad 20 lat temu i od tego czasu aktywnie współtworzy działalność Szkoły Jogi. Od 1992r. nieustannie i wciąż z takim samym zapałem praktykuje jogę według metody BKS Iyengara.

Ałła w 1995r. zdobyła pierwszy certyfikat nauczyciela metody Iyengara, dzięki czemu dotychczasowa praktyka zajęć dała jej możliwość nauki na certyfikowanym poziomie nauczania. Jest twórcą oraz współtwórcą szeregu warsztatów organizowanych zarówno w siedzibie szkoły, jak i warsztatów wyjazdowych, plenerowych.

Mimo szerokiej wiedzy popartej certyfikatem (certyfikat marki jest przyznawany przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce i stanowi potwierdzenie, że dany nauczyciel posiada aktualne uprawnienia do nauczania jogi według metody Iyengara), nie poprzestaje na laurach i nadal, regularnie pobiera nauki u najwyżej wykwalifikowanych nauczycieli tradycji jogi na świecie, m. in. w Instytucie Iyengara w Punie, w Indiach.

Posiada uprawnienia do prowadzenia rozmaitych zajęć:

- specjalistycznych

- terapeutycznych

- relaksacyjnych

- zajęć z kobietami w ciąży

Jest dyplomowaną nauczyczycielką jogi wg BKS Iyengara poziomu III.

Mamą trójki dzieci.

Absolwentką Akademii Muzycznej - skrzypaczką, wrażliwość artysty stosuje w praktyce i sztuce uczenia jogi.

“Praktykuję jogę wg metody Iyengara od 1991 roku. Prowadzę zajęcia od 1995 roku. Uczyłam się wielokrotnie w Instytucie BKS Iyengara w Punie (Indie). Miałam szczęście spotkać wyjątkowych nauczycieli – Gabrielę Giubilaro, Faeqa Biria, Corin Biria, Lois Steinberg, Ritę Keller oraz Clausa Grzesch, w warsztatach których stale uczestniczę. Od roku 2019 uczęstniczę w szkoleniach z udziałem Dr Roberta Schleipa, poświęconych pracy powięzi w asanach i wpływowi tej pracy na system nerwowy.  Od 1998 roku jestem uczennicą Roshi Shodo Harada (rinzaj zen). Regularnie uczestniczę w odosobnieniach medytacyjnych (zazen). W uczeniu pragnę przekazywać, że joga to nie tylko fizyczna sprawność ciała i dobre samopoczucie. Joga jest sztuką koncentracji, samoobserwacji i nauką jak pozostawać w harmonii pomiędzy skrajnościami. Joga uczy, że fizyczność i duchowość nie są oddzielone, a praca z ciałem jest metodą, pomagającą tego doświadczyć.”

Ałła Raginis