Regulamin szkoły

Regulamin korzystania z zajęć w Szkole Jogi:

  1. Wykupienie karnetu na zajęcia jogi jest swoistą umową między uczestnikiem zajęć a szkołą jogi.
  2. Cena karnetu jest określona w cenniku szkoły.
  3. Karnet miesięczny na 8 wejść jest ważny przez miesiąc, licząc od daty do daty (np. od 4.01 do 3.02).
  4. W przypadku dłuższego miesiąca, uczestnik może wykorzystać karnet wcześniej lub „rozciągnąć” karnet na 5 tygodni.
  5. Osoba prowadząca zapewnia prowadzenie zajęć jogi zgodnie z rozkładem zajęć Szkoły Jogi lub zapewnia kompetentne zastępstwo.
  6. Polecamy uczestnictwo w stałych godzinach i na stałym poziomie zaawansowania. W razie konieczności, uczestnik może zmieniać grupę.
  7. W przypadku nieobecności z powodu choroby i po powiadomieniu szkoły smsem lub telefonicznie, uczestnik ma możliwość odrobienia maksymalnie dwóch zajęć, pod warunkiem wykupienia następnego karnetu.
  8. Jeżeli nieobecność z powodu choroby trwa dłużej niż tydzień, nie ma możliwości odrobienia większej ilości zajęć.
  9. Z powodu wyjazdu na urlop, odrabianie nieodbytych zajęć nie będzie brane pod uwagę.

Prosimy o przestrzeganie wspólnych zasad, dziękujemy za zrozumienie.