Patańdźali: Ojciec jogi i inspiracja dla współczesnych praktyków

W historii ludzkości istnieją postacie, które swoją mądrością i wkładem w rozwój ducha ludzkiego pozostawiły nieśmiertelny ślad. Jednym z takich wyjątkowych indywidualności jest Patańdźali, myśliciel, nauczyciel i twórca Jogasutr, dzieła, które stało się kluczowym fundamentem filozofii jogi i praktyki duchowej. Jego wpływ sięga głęboko w przeszłość, ale równocześnie inspirował i nadal inspiruje współczesnych praktyków jogi na całym świecie.

Kim był Patańdźali

Patańdźali (lub Patanjali) żył prawdopodobnie między II wiekiem p.n.e. a IV wiekiem n.e., choć dokładne daty jego życia są trudne do ustalenia. Jego nieoceniony wkład w jogę i filozofię przetrwał jednak próbę czasu, kontynuując wspaniałą podróż poprzez pokolenia.

Filozofia Patańdźaliego

Jego najsłynniejszym dziełem są „Jogasutry”, zbiór 196 aforystycznych wersetów, które kierują praktykujących jogi na drogę duchowego oświecenia i samorealizacji. Ten tekst towarzyszył wielu praktykom w ich podróży wewnętrznej, ukazując drogę do zjednoczenia z wyższą rzeczywistością.

Patańdźali skupiał się na różnych aspektach duchowości i umysłu, a jego nauki były niezwykle wszechstronne. Od moralnych zasad po kontrolę umysłu, od asan po medytację, „Jogasutry” stanowią kompleksową mapę dla osób dążących do samorozwoju i harmonii wewnętrznej.

Wpływ na Jogę i Filozofię

Jego nauki odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się jogi, zarówno w jej duchowym, jak i praktycznym wymiarze. Patańdźali ukazał drogę do zjednoczenia umysłu, ciała i duszy, co stało się fundamentem dla wielu tradycji jogi. Przez wieki, Jogasutry inspirowały praktyków do osiągnięcia wewnętrznej równowagi i spokoju.

Znaczek pocztowy pokazujący Patandzaliego

Patańdźali jest często przedstawiany w postaci rzeźb i obrazów w wielu ośrodkach jogi i świątyniach w Indiach i na całym świecie. Jego postać jest również często widoczna w literaturze i sztuce związanej z jogą. W Indiach, gdzie joga ma głębokie korzenie, Patańdźali jest uhonorowany różnymi świętami i ceremoniami. Co więcej, jego wizerunek został uwieczniony na znaczkach pocztowych w Indiach, podkreślając jego nieoceniony wkład w kulturę i filozofię kraju.

Patańdźali, starożytny mędrzec i autor Jogasutr, zainspirował wiele tradycji jogi, w tym jogę Iyengara, znaną ze swojej precyzji, innowacyjności i głębokiego duchowego zrozumienia. Ta wyjątkowa ścieżka jogi, która łączy starożytną mądrość z nowoczesnym podejściem, jest dostępna dla Ciebie tu i teraz.

Jeśli jesteś zafascynowany naukami Patańdźaliego i chciałbyś doświadczyć, jak joga Iyengara może wzbogacić Twoje życie, zapraszamy Cię do Szkoły Jogi Ałły Raginis w Szczecinie. Nasze lekcje są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, którzy z pasją dzielą się tą wyjątkową praktyką.

Hymn do Patańdźaliego

W tradycji hinduskiej istnieje piękny hymn ku czci Patańdźaliego, który wyraża podziw dla jego mądrości i nauczania. Ta modlitwa ukazuje jak Patańdźali jest uważany za przewodnika duchowego, który prowadzi praktykujących ku oświeceniu.

„Przez jogę, która oczyszcza umysł,

Przez medycynę, która oczyszcza ciało,

Przez gramatykę, która oczyszcza mowę,

Pokłaniam się Patańdźaliemu, najwyższemu z mędrców.”

Tekst oryginalny:

Yogena cittasya padena vācāṁ

Malam śarīrasya ca vaidyakena

Yopākarot taṁ pravaraṁ munīnaṁ

Patañjaliṁ prāñjalir ānato’smi

Jogasutry Patańdźaliego

Jogasutry to zbiór 196 sutr (aforyzmów), które stanowią podstawę klasycznej filozofii jogi. Wiele z tych nauk pozostaje istotnych dla współczesnych praktykujących jogę. Oto kilka kluczowych elementów, które są szczególnie ważne:

 1. Ośmioraka Ścieżka (Ashtanga Yoga): Patańdźali przedstawia ośmioraką ścieżkę, która jest drogą do osiągnięcia samorealizacji i oświecenia. Składa się ona z:
  • Yama (zasady moralne)
  • Niyama (samodyscyplina)
  • Asana (pozy)
  • Pranayama (kontrola oddechu)
  • Pratyahara (wycofanie zmysłów)
  • Dharana (koncentracja)
  • Dhyana (medytacja)
  • Samadhi (stan jedności)
 2. Koncepcja Cittavritti (Modyfikacje Umysłu): Patańdźali naucza, że umysł jest z natury niestały i podlega ciągłym zmianom. Kontrola tych modyfikacji umysłu jest kluczem do osiągnięcia wewnętrznego spokoju.
 3. Samadhi (Stan Jedności): Samadhi to ostateczny cel jogi według Patańdźali. Jest to stan jedności z wyższą rzeczywistością, w którym zanika poczucie oddzielności i ego.
 4. Kriya Yoga (Joga Działania): Patańdźali przedstawia Kriya Yogę jako ścieżkę do oczyszczenia umysłu i serca, składającą się z tapas (ascetycznej dyscypliny), svadhyaya (samostudiowania) i Ishvara pranidhana (oddania się Bogu).
 5. Praktyka i Niewzruszoność (Abhyasa i Vairagya): Patańdźali podkreśla znaczenie stałej praktyki (abhyasa) i niewzruszoności (vairagya) jako kluczowych elementów osiągnięcia mistrzostwa w jogi.
 6. Koncepcja Kleshas (Przeszkody): Patańdźali identyfikuje pięć głównych przeszkód (kleshas), które utrudniają duchowy postęp, takie jak nieświadomość (avidya), egoizm (asmita), przywiązanie (raga), niechęć (dvesha) i lęk przed śmiercią (abhinivesha).
 7. Siddhis (Nadprzyrodzone Moce): Patańdźali opisuje różne nadprzyrodzone moce, znane jako siddhis, które mogą być osiągnięte przez zaawansowaną praktykę jogi. Jednak ostrzega, że te moce nie są celem same w sobie i mogą odciągnąć od duchowego rozwoju.
 8. Ishvara (Bóg): Patańdźali wprowadza koncepcję Ishvary, czyli osobistego Boga, jako wsparcia w praktyce jogi. Oddanie się Ishvarze jest kluczowym elementem w jego systemie.

Współczesne praktyki jogi często czerpią z tych nauk, dostosowując je do różnych stylów i tradycji. Nauczyciele i praktykujący jogę na całym świecie nadal odwołują się do Jogasutr jako źródła mądrości i inspiracji, a te kluczowe elementy są często omawiane i interpretowane w różny sposób w różnych szkołach jogi.

195 czy 196 Jogasutr?

Według niektórych źródeł, takich jak Vyāsa i Krishnamacharya, istnieje 195 sutr, podczas gdy inni, w tym BKS Iyengar, podają liczbę 196 sutr.

Podsumowując, mamy:

 • 195 sutr: Według Vyāsa i Krishnamacharya.
 • 196 sutr: Według innych, w tym BKS Iyengara.

Ta różnica w liczbie sutr może wynikać z różnych tradycji interpretacyjnych i komentarzy do tekstu. Wydaje się, że obie liczby są uważane za prawidłowe w zależności od kontekstu i źródła, do którego się odwołujemy.

Patańdźiali a Joga Iyengara

Joga Iyengara, stworzona przez B.K.S. Iyengara, jest jednym z najbardziej znanych stylów jogi na świecie. Jest ona ściśle związana z naukami Patańdźaliego, zwłaszcza z „Jogasutrami”. Oto kilka kluczowych powiązań i różnic:

Bezpośrednie Powiązania z „Jogasutrami” Patańdźaliego

 1. Ośmioraka Ścieżka: Joga Iyengara ściśle przestrzega ośmiorakiej ścieżki Patańdźaliego, włączając w to yamę, niyamę, asanę, pranayamę, pratyaharę, dharanę, dhyanę i samadhi.
 2. Koncepcja Asan: Tak jak w „Jogasutrach”, asany (pozy) są kluczowym elementem praktyki, z naciskiem na precyzję i wyważenie.
 3. Duchowa Filozofia: Filozofia Iyengara jest zgodna z duchową filozofią Patańdźaliego, w tym z koncepcją Samadhi jako ostatecznego celu jogi.

Uwspółcześnienia i Modyfikacje

 1. Użycie Przyrządów: Joga Iyengara wprowadziła innowacyjne użycie przyrządów, takich jak paski, klocki i ściany, aby pomóc praktykującym w osiągnięciu prawidłowego wyważenia i wydłużenia w asanach. To jest znacząca modyfikacja w stosunku do tradycyjnej praktyki opisanej przez Patańdźaliego.
 2. Nacisk na Zdrowie i Terapię: B.K.S. Iyengar rozwinął swoją metodę z naciskiem na terapeutyczne aspekty jogi, co jest bardziej współczesnym podejściem, choć nadal zgodnym z ogólną filozofią Patańdźaliego dotyczącą harmonii ciała i umysłu.
 3. Szczegółowa Metodyka Nauczania: Joga Iyengara jest znana ze swojej szczegółowej metodyki nauczania, z naciskiem na precyzję i sekwencjonowanie. Choć to podejście jest zgodne z duchem „Jogasutr”, jest to bardziej rozwinięte i szczegółowe niż to, co można znaleźć w oryginalnych naukach Patańdźaliego.
 4. Integracja Współczesnej Wiedzy Anatomicznej: Joga Iyengara integruje współczesną wiedzę anatomiczną i biomechaniczną z tradycyjnymi naukami jogi, co jest uwspółcześnieniem praktyki.
Okładka książki Iyengara poświęconej jogasutrom

B.K.S. Iyengar, jedna z najbardziej wpływowych postaci w świecie jogi współczesnej, nie tylko propagował praktykę jogi, ale również dokładał starań, by zrozumieć i przekazać jej starożytne nauki. Jego komentarze do „Joga Sutr” Patańdźalego są uważane za jedne z najbardziej przystępnych i dogłębnych interpretacji tego klasycznego tekstu. Dzięki swojemu doświadczeniu w praktyce jogi i głębokiej wiedzy teoretycznej, Iyengar był w stanie połączyć starożytne nauki z nowoczesnym podejściem do ciała i umysłu. Jego komentarze do „Joga Sutr” pomogły wielu praktykującym na całym świecie zrozumieć esencję jogi i jej filozoficzne podstawy, czyniąc te nauki bardziej dostępnymi i zrozumiałymi dla współczesnego człowieka.

Joga Iyengara jest głęboko zakorzeniona w naukach Patańdźaliego, zwłaszcza w „Jogasutrach”, i zachowuje wiele kluczowych elementów tej tradycji. Jednocześnie B.K.S. Iyengar wprowadził znaczące innowacje i modyfikacje, które odzwierciedlają współczesne zrozumienie ciała i umysłu, jak również potrzeby współczesnych praktykujących. Ta unikalna kombinacja tradycji i innowacji uczyniła jogę Iyengara jednym z najbardziej wpływowych i szanowanych stylów jogi na świecie.

Źródła ilustracji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *