Joga dla początkujących – kurs dwumiesięczny (Szczecin)

„Człowiek praktykujący czyta księgę własnego życia, jednocześnie ją pisząc i poprawiając.” – BKS Iyengar

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć praktykę jogi, a także tych, którzy już postawili pierwsze kroki na macie i chcieliby pogłębić lub ugruntować swoją wiedzę. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy w godzinach 17.00 – 18.30. Osoby prowadzące zajęcia poznają wasze możliwości i potrzeby, co jest bardzo pomocne, by wasza praktyka jogi była skuteczna.

Prowadzące: Kinga Sacharczuk i Olga Kwiatkowska pod superwizją Ałły Raginis.

Kurs rozpocznie się 18.09.2023 o godz. 17.00 i potrwa do 8.11.2023. Program zajęć skupia się na:

 • konsekwentnym i regularnym rozwoju,
 • zdobyciu podstawowej wiedzy na temat praktyki jogi metodą Iyengara,
 • poznaniu zasad prawidłowej pracy z ciałem oraz wykorzystywaniu pomocy,
 • nauce metod relaksacji i podstaw prawidłowego oddychania. Zalety uczestnictwa w kursie:
 • stałe godziny i dni zajęć (16 zajęć),
 • stała grupa,
 • program dostosowany do potrzeb osób początkujących,
 • możliwość kontynuowania praktyki na kolejnym kursie lub dołączenia do już istniejących grup.

Koszt dwumiesięcznego kursu wynosi 520 zł. Uczestnictwo w kursie w ramach systemu Benefit Multisport nie jest możliwe. Przy okazji, zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz cennikiem zajęć stacjonarnych jogi w Szczecinie.

Na zajęcia prosimy przynieść własną matę. Maty są również dostępne w szkole jogi. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: kontakt@allajoga.pl

Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia do 09.09.2023 przez wpłatę zaliczki w wysokości 300 zł na konto:

Szkoła Jogi Ałły Raginis
Santander Bank: 84 1500 1722 1217 2009 8468 0000

W tytule przelewu prosimy wpisać: „kurs wprowadzający”. Druga rata w wysokości 220 zł jest płatna gotówką w dniu rozpoczęcia kursu.

Maksymalna liczba uczestników to 16 osób. Wszelkie informacje i pytania prosimy kierować mailowo na adres szkoły: kontakt@allajoga.pl lub telefonicznie pod numerem: 504215299.

Do zobaczenia na macie!

Dowiedz się więcej:

Patańdźali: Ojciec jogi i inspiracja dla współczesnych praktyków

W historii ludzkości istnieją postacie, które swoją mądrością i wkładem w rozwój ducha ludzkiego pozostawiły nieśmiertelny ślad. Jednym z takich wyjątkowych indywidualności jest Patańdźali, myśliciel, nauczyciel i twórca Jogasutr, dzieła, które stało się kluczowym fundamentem filozofii jogi i praktyki duchowej. Jego wpływ sięga głęboko w przeszłość, ale równocześnie inspirował i nadal inspiruje współczesnych praktyków jogi na całym świecie.

Kim był Patańdźali

Patańdźali (lub Patanjali) żył prawdopodobnie między II wiekiem p.n.e. a IV wiekiem n.e., choć dokładne daty jego życia są trudne do ustalenia. Jego nieoceniony wkład w jogę i filozofię przetrwał jednak próbę czasu, kontynuując wspaniałą podróż poprzez pokolenia.

Filozofia Patańdźaliego

Jego najsłynniejszym dziełem są „Jogasutry”, zbiór 196 aforystycznych wersetów, które kierują praktykujących jogi na drogę duchowego oświecenia i samorealizacji. Ten tekst towarzyszył wielu praktykom w ich podróży wewnętrznej, ukazując drogę do zjednoczenia z wyższą rzeczywistością.

Patańdźali skupiał się na różnych aspektach duchowości i umysłu, a jego nauki były niezwykle wszechstronne. Od moralnych zasad po kontrolę umysłu, od asan po medytację, „Jogasutry” stanowią kompleksową mapę dla osób dążących do samorozwoju i harmonii wewnętrznej.

Wpływ na Jogę i Filozofię

Jego nauki odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się jogi, zarówno w jej duchowym, jak i praktycznym wymiarze. Patańdźali ukazał drogę do zjednoczenia umysłu, ciała i duszy, co stało się fundamentem dla wielu tradycji jogi. Przez wieki, Jogasutry inspirowały praktyków do osiągnięcia wewnętrznej równowagi i spokoju.

Znaczek pocztowy pokazujący Patandzaliego

Patańdźali jest często przedstawiany w postaci rzeźb i obrazów w wielu ośrodkach jogi i świątyniach w Indiach i na całym świecie. Jego postać jest również często widoczna w literaturze i sztuce związanej z jogą. W Indiach, gdzie joga ma głębokie korzenie, Patańdźali jest uhonorowany różnymi świętami i ceremoniami. Co więcej, jego wizerunek został uwieczniony na znaczkach pocztowych w Indiach, podkreślając jego nieoceniony wkład w kulturę i filozofię kraju.

Patańdźali, starożytny mędrzec i autor Jogasutr, zainspirował wiele tradycji jogi, w tym jogę Iyengara, znaną ze swojej precyzji, innowacyjności i głębokiego duchowego zrozumienia. Ta wyjątkowa ścieżka jogi, która łączy starożytną mądrość z nowoczesnym podejściem, jest dostępna dla Ciebie tu i teraz.

Jeśli jesteś zafascynowany naukami Patańdźaliego i chciałbyś doświadczyć, jak joga Iyengara może wzbogacić Twoje życie, zapraszamy Cię do Szkoły Jogi Ałły Raginis w Szczecinie. Nasze lekcje są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, którzy z pasją dzielą się tą wyjątkową praktyką.

Hymn do Patańdźaliego

W tradycji hinduskiej istnieje piękny hymn ku czci Patańdźaliego, który wyraża podziw dla jego mądrości i nauczania. Ta modlitwa ukazuje jak Patańdźali jest uważany za przewodnika duchowego, który prowadzi praktykujących ku oświeceniu.

„Przez jogę, która oczyszcza umysł,

Przez medycynę, która oczyszcza ciało,

Przez gramatykę, która oczyszcza mowę,

Pokłaniam się Patańdźaliemu, najwyższemu z mędrców.”

Tekst oryginalny:

Yogena cittasya padena vācāṁ

Malam śarīrasya ca vaidyakena

Yopākarot taṁ pravaraṁ munīnaṁ

Patañjaliṁ prāñjalir ānato’smi

Jogasutry Patańdźaliego

Jogasutry to zbiór 196 sutr (aforyzmów), które stanowią podstawę klasycznej filozofii jogi. Wiele z tych nauk pozostaje istotnych dla współczesnych praktykujących jogę. Oto kilka kluczowych elementów, które są szczególnie ważne:

 1. Ośmioraka Ścieżka (Ashtanga Yoga): Patańdźali przedstawia ośmioraką ścieżkę, która jest drogą do osiągnięcia samorealizacji i oświecenia. Składa się ona z:
  • Yama (zasady moralne)
  • Niyama (samodyscyplina)
  • Asana (pozy)
  • Pranayama (kontrola oddechu)
  • Pratyahara (wycofanie zmysłów)
  • Dharana (koncentracja)
  • Dhyana (medytacja)
  • Samadhi (stan jedności)
 2. Koncepcja Cittavritti (Modyfikacje Umysłu): Patańdźali naucza, że umysł jest z natury niestały i podlega ciągłym zmianom. Kontrola tych modyfikacji umysłu jest kluczem do osiągnięcia wewnętrznego spokoju.
 3. Samadhi (Stan Jedności): Samadhi to ostateczny cel jogi według Patańdźali. Jest to stan jedności z wyższą rzeczywistością, w którym zanika poczucie oddzielności i ego.
 4. Kriya Yoga (Joga Działania): Patańdźali przedstawia Kriya Yogę jako ścieżkę do oczyszczenia umysłu i serca, składającą się z tapas (ascetycznej dyscypliny), svadhyaya (samostudiowania) i Ishvara pranidhana (oddania się Bogu).
 5. Praktyka i Niewzruszoność (Abhyasa i Vairagya): Patańdźali podkreśla znaczenie stałej praktyki (abhyasa) i niewzruszoności (vairagya) jako kluczowych elementów osiągnięcia mistrzostwa w jogi.
 6. Koncepcja Kleshas (Przeszkody): Patańdźali identyfikuje pięć głównych przeszkód (kleshas), które utrudniają duchowy postęp, takie jak nieświadomość (avidya), egoizm (asmita), przywiązanie (raga), niechęć (dvesha) i lęk przed śmiercią (abhinivesha).
 7. Siddhis (Nadprzyrodzone Moce): Patańdźali opisuje różne nadprzyrodzone moce, znane jako siddhis, które mogą być osiągnięte przez zaawansowaną praktykę jogi. Jednak ostrzega, że te moce nie są celem same w sobie i mogą odciągnąć od duchowego rozwoju.
 8. Ishvara (Bóg): Patańdźali wprowadza koncepcję Ishvary, czyli osobistego Boga, jako wsparcia w praktyce jogi. Oddanie się Ishvarze jest kluczowym elementem w jego systemie.

Współczesne praktyki jogi często czerpią z tych nauk, dostosowując je do różnych stylów i tradycji. Nauczyciele i praktykujący jogę na całym świecie nadal odwołują się do Jogasutr jako źródła mądrości i inspiracji, a te kluczowe elementy są często omawiane i interpretowane w różny sposób w różnych szkołach jogi.

195 czy 196 Jogasutr?

Według niektórych źródeł, takich jak Vyāsa i Krishnamacharya, istnieje 195 sutr, podczas gdy inni, w tym BKS Iyengar, podają liczbę 196 sutr.

Podsumowując, mamy:

 • 195 sutr: Według Vyāsa i Krishnamacharya.
 • 196 sutr: Według innych, w tym BKS Iyengara.

Ta różnica w liczbie sutr może wynikać z różnych tradycji interpretacyjnych i komentarzy do tekstu. Wydaje się, że obie liczby są uważane za prawidłowe w zależności od kontekstu i źródła, do którego się odwołujemy.

Patańdźiali a Joga Iyengara

Joga Iyengara, stworzona przez B.K.S. Iyengara, jest jednym z najbardziej znanych stylów jogi na świecie. Jest ona ściśle związana z naukami Patańdźaliego, zwłaszcza z „Jogasutrami”. Oto kilka kluczowych powiązań i różnic:

Bezpośrednie Powiązania z „Jogasutrami” Patańdźaliego

 1. Ośmioraka Ścieżka: Joga Iyengara ściśle przestrzega ośmiorakiej ścieżki Patańdźaliego, włączając w to yamę, niyamę, asanę, pranayamę, pratyaharę, dharanę, dhyanę i samadhi.
 2. Koncepcja Asan: Tak jak w „Jogasutrach”, asany (pozy) są kluczowym elementem praktyki, z naciskiem na precyzję i wyważenie.
 3. Duchowa Filozofia: Filozofia Iyengara jest zgodna z duchową filozofią Patańdźaliego, w tym z koncepcją Samadhi jako ostatecznego celu jogi.

Uwspółcześnienia i Modyfikacje

 1. Użycie Przyrządów: Joga Iyengara wprowadziła innowacyjne użycie przyrządów, takich jak paski, klocki i ściany, aby pomóc praktykującym w osiągnięciu prawidłowego wyważenia i wydłużenia w asanach. To jest znacząca modyfikacja w stosunku do tradycyjnej praktyki opisanej przez Patańdźaliego.
 2. Nacisk na Zdrowie i Terapię: B.K.S. Iyengar rozwinął swoją metodę z naciskiem na terapeutyczne aspekty jogi, co jest bardziej współczesnym podejściem, choć nadal zgodnym z ogólną filozofią Patańdźaliego dotyczącą harmonii ciała i umysłu.
 3. Szczegółowa Metodyka Nauczania: Joga Iyengara jest znana ze swojej szczegółowej metodyki nauczania, z naciskiem na precyzję i sekwencjonowanie. Choć to podejście jest zgodne z duchem „Jogasutr”, jest to bardziej rozwinięte i szczegółowe niż to, co można znaleźć w oryginalnych naukach Patańdźaliego.
 4. Integracja Współczesnej Wiedzy Anatomicznej: Joga Iyengara integruje współczesną wiedzę anatomiczną i biomechaniczną z tradycyjnymi naukami jogi, co jest uwspółcześnieniem praktyki.
Okładka książki Iyengara poświęconej jogasutrom

B.K.S. Iyengar, jedna z najbardziej wpływowych postaci w świecie jogi współczesnej, nie tylko propagował praktykę jogi, ale również dokładał starań, by zrozumieć i przekazać jej starożytne nauki. Jego komentarze do „Joga Sutr” Patańdźalego są uważane za jedne z najbardziej przystępnych i dogłębnych interpretacji tego klasycznego tekstu. Dzięki swojemu doświadczeniu w praktyce jogi i głębokiej wiedzy teoretycznej, Iyengar był w stanie połączyć starożytne nauki z nowoczesnym podejściem do ciała i umysłu. Jego komentarze do „Joga Sutr” pomogły wielu praktykującym na całym świecie zrozumieć esencję jogi i jej filozoficzne podstawy, czyniąc te nauki bardziej dostępnymi i zrozumiałymi dla współczesnego człowieka.

Joga Iyengara jest głęboko zakorzeniona w naukach Patańdźaliego, zwłaszcza w „Jogasutrach”, i zachowuje wiele kluczowych elementów tej tradycji. Jednocześnie B.K.S. Iyengar wprowadził znaczące innowacje i modyfikacje, które odzwierciedlają współczesne zrozumienie ciała i umysłu, jak również potrzeby współczesnych praktykujących. Ta unikalna kombinacja tradycji i innowacji uczyniła jogę Iyengara jednym z najbardziej wpływowych i szanowanych stylów jogi na świecie.

Źródła ilustracji:

Joga: Jak zacząć podróż do harmonii ciała i umysłu

Joga to starożytna praktyka, która łączy w sobie ciało, umysł i duszę, dając możliwość osiągnięcia równowagi i wewnętrznego spokoju. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowana, każdy może zacząć ją praktykować, niezależnie od wieku czy poziomu sprawności fizycznej. W tym artykule przyjrzymy się historii jogi, jej popularyzacji na świecie, różnym typom i szkołom jogi, niezbędnemu wyposażeniu. Dowiesz się też jak wybrać odpowiednią szkołę jogi oraz udzielimy porad początkującym.

Osoba ćwicząca jogę przy rzeźbie buddy

Czym jest joga?

Joga to zbiór fizycznych, umysłowych i duchowych praktyk lub dyscyplin, które wywodzą się ze starożytnej Indii. Celem jogi jest kontrola i uspokojenie umysłu, a także osiągnięcie wyższego stanu świadomości. Historia jogi sięga czasów Rygwedy (to zbiór starożytnych ksiąg pisanych sanskrytem), a jej rozwój był związany z różnymi szkołami i praktykami w hinduizmie, buddyzmie i dżinizmie. Współczesna joga często skupia się na ćwiczeniach fizycznych i relaksacji, różniąc się od tradycyjnej jogi, która koncentruje się na medytacji i oderwaniu od świata przyziemnego.

W drugiej połowie XX wieku, joga zyskała popularność na Zachodzie. Głównie dzięki nauczycielom takim jak Paramahansa Yogananda i Swami Sivananda, praktyka ta rozprzestrzeniła się poza granice Indii. Później pojawiły się też kluczowe postacie takie jak B.K.S. Iyengar, który wprowadził akcent na precyzyjne wykonywanie pozycji, łącząc tradycyjną wiedzę ze współczesną wiedzą dotyczącą anatomii i fizjologii. Joga wg. metody Iyengara wykorzystuje różnorodne rekwizyty, takie jak bloki, paski, koce czy krzesła, aby dostosować pozycje do indywidualnych możliwości i potrzeb. Dzięki temu jest idealna dla osób, które chcą skupić się na prawidłowej technice, bez ryzyka kontuzji.

Współczesna joga jest praktykowana na całym świecie. W zachodnim świecie termin „joga” często oznacza nowoczesną formę Hatha jogi, technikę medytacyjną prowadzącą do redukcji stresu i relaksacji. Ostateczne cele jogi to uspokojenie umysłu, zrozumienie i wyzwolenie.

Typy jogi i różne szkoły

Istnieje wiele różnych typów jogi, z których każdy skupia się na innym aspekcie praktyki. Niektóre z popularnych rodzajów to hatha joga (skupiająca się na pozycjach ciała i oddechu), ashtanga joga (dynamiczna i wymagająca), jin joga (oparta na długotrwałych pozycjach), czy też kundalini joga (skupiająca się na energii życiowej). Każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

W Szkole Jogi Ałły Raginis skupiamy się głównie na Iyengar Jodze, która jest bardzo precyzyjną i usystematyzowaną metodą. Nauczanie Iyengar jogi wymaga certyfikatów i egzaminów koordynowanych przez międzynarodowe organizacje, dlatego wśród naszych instruktorów nie ma ludzi przypadkowych – otrzymujesz gwarancję pracy z najlepszymi nauczycielami jogi w Polsce.

Hatha Joga:

 • Skupia się na podstawowych pozycjach ciała i kontroli oddechu.
 • Pomaga w poprawie elastyczności, równowagi i siły.
 • Odpowiednia dla początkujących, skupia się na statycznych pozycjach.

Iyengar Joga:

 • Odmiana Hatha jogi stworzona przez B.K.S. Iyengara, koncentruje się na dokładności i precyzji w pozycjach.
 • Wykorzystuje rekwizyty, takie jak bloki czy paski, aby wspomagać poprawne wykonywanie pozycji.
 • Pomaga w poprawie postawy, równowagi i siły.
 • Doskonała dla osób z różnymi poziomami sprawności fizycznej, także dla osób z kontuzjami.

Ashtanga Joga:

 • Dynamiczny i wymagający styl jogi.
 • Opiera się na sekwencjach ściśle określonych pozycji, które łączy się z oddechem.
 • Pomaga w poprawie siły, wytrzymałości i elastyczności.
 • Wymaga pewnego stopnia sprawności fizycznej.

Vinyasa Joga:

 • Skupia się na płynnych ruchach synchronizowanych z oddechem.
 • Elastyczność i kreatywność w sekwencjach ruchów.
 • Połączenie fizycznej aktywności i medytacji.

Kundalini Joga:

 • Koncentruje się na aktywacji energii kundalini (energii życiowej).
 • Wprowadza medytacje, oddechowe techniki i pozycje ciała.
 • Pomaga w rozwijaniu świadomości duchowej i emocjonalnej.

Jak zacząć praktykowanie jogi?

Do rozpoczęcia praktyki jogi nie potrzebujesz dużo sprzętu. Na początek wystarczy wygodny strój, który umożliwi swobodne ruchy, oraz mata do jogi, która zapewni ci wygodne i stabilne podłoże podczas ćwiczeń. W miarę jak będziesz pogłębiać swoją praktykę, możesz zainteresować się dodatkowymi akcesoriami, takimi jak paski do rozciągania czy bloki do wsparcia.

Szkoła Jogi Ałły Raginis posiada bogato wyposażoną salę gdzie znajdziesz wszystko czego potrzebujesz – pasy do jogi, maty, klocki, koce, liny, worki, krzesła oraz drabinki. Możesz oczywiście przynieść własną ulubioną matę, jednak jeśli wolisz przyjść na pierwsze zajęcia bez inwestowania w sprzęt zapraszamy do zapoznania się z grafikiem.

Grupa uczniów praktykuje Iyengar jogę w szkole jogi w Szczecinie

Mogą Cię zainteresować zajęcia online prowadzone na żywo, które po pandemii Covid-19 stały się bardzo popularne. Jeśli wolisz praktykować w grupie na żywo, to najlepiej przyjdź na zajęcia do pobliskiej szkoły jogi. Większość szkół posiada bogatą ofertę i zawsze prowadzadzone są grupy dla początkujących.

Jeśli masz probelmy z systematycznością, to idealną opcją dla Ciebie będą też warsztaty wyjazdowe. Możesz zapisać się na wyjazd jogowy, który będzie doskonałą okazją do wspólnej praktyki w pięknych okolicznościach przyrody w grupie interesujących osób.

Przy wyborze szkoły jogi ważne jest znalezienie nauczyciela, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Przed zapisem na zajęcia, warto dowiedzieć się więcej o podejściu nauczyciela do praktyki, filozofii jogi oraz o rodzaju zajęć, które oferuje. Możesz także spróbować różnych stylów jogi, aby znaleźć ten, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom i celom.

Porady dla początkujących

 • Cierpliwość: Joga to proces, który wymaga czasu i regularnej praktyki. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów, a zamiast tego ciesz się każdym małym postępem.
 • Słuchaj swojego ciała: Podczas praktykowania jogi zawsze słuchaj sygnałów swojego ciała. Nie forsuj się w pozycje, które sprawiają ból lub dyskomfort.
 • Oddech: Prawidłowe oddychanie jest kluczowe w jogowej praktyce. Skup się na spokojnym, głębokim oddechu podczas wykonywania pozycji.
 • Rozgrzewka: Zawsze rozgrzewaj się przed rozpoczęciem głównej praktyki. To pomoże uniknąć kontuzji i przygotuje ciało do bardziej intensywnych ruchów.
 • Regularność: Staraj się praktykować jogę regularnie. Nawyk jest kluczowy do osiągnięcia postępów.

Korzyści z uprawiania jogi

Joga oferuje wiele korzyści dla ciała i umysłu, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Badania naukowe potwierdzają jej pozytywny wpływ na zdrowie, a regularna praktyka może prowadzić do znaczących zmian w życiu jednostki.

Zrelaksowana dziewczyna w pozycji kwiata lotosu

1. Podniesienie Wydolności Organizmu. Joga wzmacnia ciało, czyniąc je bardziej elastycznym i odpornym na urazy. Badania wykazały, że hatha joga wpływa pozytywnie na zdrowie, zwiększając wytrzymałość i odporność organizmu.

2. Odmłodzenie Organizmu. Joga wpływa na zwiększenie ilości antyoksydantów we krwi, co pomaga w utrzymaniu młodości.

3. Korekta Postawy. Asany pomagają w korekcie postawy, wzmacniają mięśnie wokół kręgosłupa i poprawiają ukrwienie.

4. Zmiana Struktury Mózgu i Pokonanie Bólu. Badania pokazują, że joga może wpływać na struktury mózgu, zmniejszając nadwrażliwość na ból.

5. Regulacja Ciśnienia. Praktyka asan zwiększa ukrwienie i dotlenienie tkanek, co pomaga w utrzymaniu ciśnienia na właściwym poziomie.

6. Zapobieganie Chorobom Cywilizacyjnym. Joga zmniejsza ryzyko zawału serca, miażdżycy, udaru, cukrzycy i otyłości.

7. Redukcja Stresu. Asany wyciszają system nerwowy, co prowadzi do zwiększonej stabilności emocjonalnej i psychicznej równowagi.

8. Korzyści dla Kobiet. Joga reguluje gospodarkę hormonalną, pomaga przy bólach miesiączkowych i PMS, a także wzmacnia mięśnie dna miednicy.

Źródła i opracowania dotyczące wpływu jogi na zdrowie

Poniżej znajdziesz zestawienie wybranych publikacji naukowych, szczegółowo opisujących korzyści wspomniane wyżej.

 1. „Depresja i Zaburzenia Lękowe: Korzyści z Ćwiczeń, Jogi i Medytacji.”
  • Autorzy: Saeed SA, Cunningham K, Bloch RM.
  • Źródło: Am Fam Physician. 2019 May 15;99(10):620-627.
  • Link do artykułu
 2. „Korzyści z Jogi u Dzieci.”
  • Autor: Nanthakumar C.
  • Źródło: J Integr Med. 2018 Jan;16(1):14-19.
  • DOI: 10.1016/j.joim.2017.12.008.
  • Link do artykułu
 3. „Korzyści dla Zdrowia z Jogi i Ćwiczeń: Przegląd Badań Porównawczych.”
  • Autorzy: Ross A, Thomas S.
  • Źródło: J Altern Complement Med. 2010 Jan;16(1):3-12.
  • DOI: 10.1089/acm.2009.0044.
  • Link do artykułu
 4. „Wykorzystanie Korzyści z Jogi w Leczeniu Zapalenia Mięśni, Dystrofii Mięśniowych i Innych Zaburzeń Układu Mięśniowo-Szkieletowego.”
  • Autorzy: Saud A, Abbasi M, Merris H, Parth P, Jones XM, Aggarwal R, Gupta L.
  • Źródło: Clin Rheumatol. 2022 Nov;41(11):3285-3297.
  • DOI: 10.1007/s10067-022-06280-2.
  • Link do artykułu